فایل word بررسي رابطه بين متغير هاي جمعيتي و صنعتي با شدت انرژي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين متغير هاي جمعيتي و صنعتي با شدت انرژي در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش مهمی را ایفا می کند، به طوری که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. نگاهی به گذشته نشان می دهد که همواره رقابت های بزرگی بر سر تصاحب انرژی وجود داشته است زیرا امنیت ملی و پایداری نظام های حکومتی تا حد زیادی در گرو دسترسی به این منابع است. ایران از نظر دارا بودن منابع متنوع انرژی از ثروتمندترین کشورهای جهان به حساب می آید. هدف مطالعه حاظر بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتی و صنعتی با شدت انرژی در ایران طی سال های 1350 تا 1395 می باشد که از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR0 ) برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شهرنشینی تاثیر زیادی در تغییرات شدت انرژی دارد و بعد از آن ارزش افزوده ی صنعت بر تغییرات شدت انرژی موثر است .

لینک کمکی