فایل word بررسي رابطه بين قدرت قيمت گذاري در بازار محصول و رقابت در صنعت با مديريت سود درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين قدرت قيمت گذاري در بازار محصول و رقابت در صنعت با مديريت سود درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر برای گرد آوری شواهدی در ارتباط با نقش قدرت قیمت گذاری در بازار محصولات و رقابت در صنعت با مدیریت سود، صورت پذیرفته است. در این تحقیق با استفاده از شاخص تعدیل شده صنعتی لرنر، قدرت قیمت گذاری در بازار محصولات و شاخص صنعت لرنر، رقابت در صنعت تعیین و پس از مشاهده اثر متغییر های کنترل، تاثیر آن بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 91 شرکت در طی سالهای 1380 الی 1391 بررسی شده است. به طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که رابطه بین قدرت قیمت گذاری در بازار محصول (رقابت بین محصولات) و رقابت در صنعت (رقابت بین شرکتها) با مدیریت سود(مدیریت اقلام تعهدی) منفی و معنادار است

لینک کمکی