فایل word بررسي تأثير شاخص توسعه انساني بر بهره وري کل عوامل توليد در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير شاخص توسعه انساني بر بهره وري کل عوامل توليد در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مطالعه، به بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به شاخصهای توسعه انسانی، تورم، واردات و تحریم بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران طی سالهای 1350- 1391 پرداخته شده است. که جهت نیل به این از تکنیک اقتصاد سنجی به شیوه ی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL )جهت برآورد اثرات متغیرها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته گویای آن است که، شاخصهای توسعه انسانی و واردات در کوتاه مدت و بلندمدت دارای تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند ولی، تورم و تحریم دارای تأثیرات منفی بر بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت می باشند.

لینک کمکی