فایل word بررسي تأثير دانش شبکهاي بر ارزش ارتباط- تجارت در بازار خارجيشرکتهاي کوچک و متوسط SME

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير دانش شبکهاي بر ارزش ارتباط- تجارت در بازار خارجيشرکتهاي کوچک و متوسط SME :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر دانش شبکهای بر ارزش ارتباط- تجارت در بازار خارجی شرکتهای کوچک و متوسط میباشد.سازمانها برای انجام مأموریتها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و داراییهای متعددی میباشند. برخی از این منابع و داراییها بسیار ارزشمند و استراتژیک هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمانها نقش محوری دارند. دانش برای تمام سازمان ها از جملهی این منابع و داراییها است. شبکه دانش یکی از راهکارهای مدیریت دانش محسوب می شود که منطق ایجاد آن، ایجاد اثرات هم افزایی از طریق ترکیب مؤثر پایگاه های دانش شرکتهای هم پیمان است. پیشرفت هایی که در پردازش داده ها و تکنولوژی های شبکه بوجود آمده، دسترسی به داده ها و اطلاعات از طریق اینترنت در هر زمان و مکان در جهان را افزایش داده است. افزایش تقاضای بازار برای کاهش زمان ورود محصول به بازار، انعطاف پذیری بیشتر و کیفیت بالاتر در پایین ترین هزینه همگی نقش مهمی را در ایجاد مباحث جدید در مورد دانش داشته اند. به نظرمیرسد کاهش موقعیت و مزیت بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ، متأثر از عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی متعددی میباشد. اما بیش از هر چیز آن چیزی که بقای سازمانهای کوچک و متوسط را تضمین میکند، راه اندازی شبکههای دانش در این گونه سازمانها و همچنین آگاهی از عملکرد شبکههای دانش به معنی دقیق کلمه است

لینک کمکی