فایل word بررسي تأثير خويشتن شناسي مديران و کاربرد سبک هاي تعارض در مراکز آموزش عالي شهرستانسيرجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير خويشتن شناسي مديران و کاربرد سبک هاي تعارض در مراکز آموزش عالي شهرستانسيرجان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر خویشتن شناسی مدیران و کاربرد سبک های تعارض در مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این تحقیق عبارتست از مدیران مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان که تعداد آنها در سال 1392 به 120 نفر بالغ گردیده است، که بدلیل محدودیت، تمامی آنها به عنوان نمونه تعیین و بصورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. خویشتن شناسی مدیران به کنکاش در رفتارها و پندارهای مدیران می- پردازد و چون روانشناسی خصوصی رفتارهای مدیران را تحلیل کرده و با طرح سوالاتی به درون آنان نفو میکند. پیام خویشتن شناسی مدیران این نکته را میرساند که اگر خود را به درستی شناختید با دیگران ارتباط صمیمی برقرار خواهید نمود و مدیریت بهتری را اعمال خواهید کرد.خویشتن شناسی مدیران این فرصت را فراهم می آورد که که مدیران در تعیین توانایی های خود به سنجشی واقع بینانه پرداخته و در خلوت خود ارزیابی خالصانه ای از خویش داشته باشند

لینک کمکی