فایل word بررسي تأثير ترويج کار آفريني بر موفقيت کسب و کار هاي کوچک و متوسط SMEs

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير ترويج کار آفريني بر موفقيت کسب و کار هاي کوچک و متوسط SMEs :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بنگاه های کوچک و متوسط ( Small and Medium-sized Enterprises) در برابر صنایع بزرگ قرار می گیرد و نسبت به آن مزایای بسیاری دارد؛ ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر. بنگاه های کوچک و متوسط به اختصار SME نامیده می شود. تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم است. برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) به کار می روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید. در این میان رایج ترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین می شود . به طور مثال در کشور ژاپن مقیاس تعیین نوع صنایع تعداد کارکنان و سرمایه شرکت می باشد، صنایعی که تعداد کارکنان آنان کمتر از 02 نفر باشد صنایعکوچک و در صورتی که این تعداد بین 20 تا 300 نفر یا سرمایه شرکت کمتر از 100 میلیون ین ژاپن باشد صنایع متوسط اطلاق می گردد

لینک کمکی