فایل word بررسي تأثير اقتصاد دانش بنيان بر توسعه بخش هاي اقتصادي در کشورهاي منتخب درحال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير اقتصاد دانش بنيان بر توسعه بخش هاي اقتصادي در کشورهاي منتخب درحال توسعه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی تأثیر شاخصهای اقتصاد دانش بنیان، تورم و مخارج مصرفی دولت بر توسعه بخشهای اقتصادی پرداخته شد، که جهت نیل به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی پانل پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) استفاده شده و 23 کشور منتخب در حال توسعه البته با لحاظ ایران طی دوره زمانی 2001- 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته به روش گشتاورهای تعمیم یافته گویای آن است، که در بین شاخصهای اقتصاد دانش بنیان، نیروی کار تحصیلکرده و ماهر دارای تأثیر منفی و اختراعات و نوآوری های ثبت شده دارای تأثیر مثبت بر توسعه بخشهای اقتصادی می باشند، ولی مقالات علمی انتشار یافته تأثیری بر توسعه بخشهای اقتصادی ندارند. شاخص تورم و مخارج مصرفی دولت نیز دارای تأثیر مثبتی بر توسعه بخشهای اقتصادی می باشند.

لینک کمکی