فایل word بررسي تأثير استراتژي فروش و بازاريابي بر فروش در بازارهاي بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير استراتژي فروش و بازاريابي بر فروش در بازارهاي بين المللي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیقات بازاریابی، مکانیزم های اولیه است که از طریق آن شرکت ها، مشتری های موجود و همچنین بالقوه خود را در مییابند. اگر شرکت ها به بازار جهانی میاندیشند، آنها باید در نظر بگیرند که بازارهای داخلی متفاوت از در بازارهای جهانی هدایت میشوند. در این تحقیق به فایل word بررسي تأثير استراتژي فروش و بازاريابي بر فروش در بازارهاي بين المللي پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در سطح استان آذربایجان شرقی میباشد که در امر صادرات فعال میباشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که استراتژی و بازاریابی فروش بر عملکرد فروش، استراتژی بازاریابی بر استراتژی فروش، عوامل محیطی بر عملکرد فروش و عوامل محیطی بر استراتژی فروش و عملکرد فروش تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

لینک کمکی