فایل word بررسي تاثير الياف فولادي بر روي خواص مکانيکي بتن حاوي سنگدانه هاي بازيافتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير الياف فولادي بر روي خواص مکانيکي بتن حاوي سنگدانه هاي بازيافتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رو جود ضایعات بتنی مشکلات زیادی را برای محیط زیست به وجود آورده است .مواد معدنی مورد استفاده در بتن محدود است لو ذا استفاده مجدد از ضایعات بتن باعث کاهش استفاده از مواد معدنی میشود. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که امکان بکار گیری بتن تخریبی به عنوان قسمتی از مصالح سنگدانه وجود دارد. استفاده مجدد از بتن بازیافتی در بعضی از کشورها به صورت قانونمند در آمده است. تحقیقات بسیار کمی در این مورد در کشور ما انجام گرفته است. هدف از انجام این تحقیق تولید بتن از سنگدانه های بتن ضایعاتی ب، ررسی خواص فیزیکی-مکانیکی این نوع بتن بور رسی امکان استفاده از آن است.در این پژوهش ریزدانه دو رشت دانه بازیافتی بتن را با درصد های مختلف حجمی 0، 25، 50، 75، 100 درصد جایگزین شن موا سه طبیعی نموده ایم که در مجموع 50 طرح اختلاط را تشکیل داده است. همچنین به منظور مطالعهتاثیر الیاف فولادی بر روی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی،از الیاف فولادی با درصد های حجمی مختلف 5، 0، 1، 5، 1، 2 درصد در طرح های حاوی نسبت های جایگزینی مشابه ریزدانه دو رشت دانه بازیافتی با شن موا سه طبیعی استفاده نموده آو زمایش های مختلف را بر روی طرح های مذکور مورد بررسی قرار دادیم وبا تحقیق در نتایج سایر پژوهشگران مورد مقایسه قرار دادیم . آزمایش های انجام داده شده در حالت بتن سخت شده است که با افزایش جایگزینی سنگدانه های بتن بازیافتی بدون الیاف سبب کاهش مقاومت بتن میشود اما تمامی نمونه ها دارای مقاومت قبول میباشند دو ر رده بتن سازه ای قرار گرفتند. در نمونه های حاوی الیاف فولادی با اضافه کردن 5، 1 درصد حجمی الیاف فولادی به مقدار بهینه مقاومت رسیدیم.

لینک کمکی