فایل word بررسي اثرات شيب بستر بر ضخامت جريان چگال با استفاده از شبيه سازي عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات شيب بستر بر ضخامت جريان چگال با استفاده از شبيه سازي عددي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به طور کلی جریان های چگال به دسته ای از جریان ها اطلاق می گردند که به علت تفاوت دانسیته بین دو یا چند سیال بوجود می آیند. این اختلاف دانسیته موجب یک گردادیان فشار شده که خود موجب حرکت جریان چگال می گردد. تفاوت جرم حجمی می تواند به علت وجود ذرات معلق ریزدانه، مواد محلول، تفاوت های دمایی و یا ترکیبی از این عوامل باشد. در این پژوهش اثرات شیب بستر بر ضخامت جریان پگان با استفاده از شبیه سازی عددی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش زاویه همگرایی دیواره های کانال، مقدار ضخامت جریان چگال افزایش می یابد. این افزایش ضخامت جریان چگال در زوایای همگرایی بیشتر، افزایش می یابد. همچنین جهت یک زاویه همگرایی یکسان، با افزایش مقدار شیب، مقدار ضخامت جریان چگال بیشتر می شود.

لینک کمکی