فایل word اصول کلي در طراحي فضاهاي فرهنگ محور (نمونه موردي: مسجد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اصول کلي در طراحي فضاهاي فرهنگ محور (نمونه موردي: مسجد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سابقه تاریخی هر کشور موجب شکل گیری فرهنگ آن جامعه می شود. فرهنگ هر جامعه نیز بر معماری آن جامعه تأثیر گذاشته و موجب شکل گیری معماری آن کشور می شود. یکی از فضاهایی که هنرمند در آن می تواند دغدغه های ذهنی خود را از مسائل گوناگون به شکل مفاهیم مختلف در قالب آثار علمی جهت تأثیر گذاری بیشتر بر روی افراد جامعه عرضه نماید، یک مرکز، با ارزش ترین وپرثبات ترین عناصر زیربنایی ملی در کشورهای اسلامی محسوب می شوند که بیشترین دانش های بالقوه از طریق آنها جمع آوری و ذخیره شده و سپس بازتاب می یابند. از طرف دیگر وجود تعدد فرهنگ و ا قوام مختلف، می تواند زمینه ارتباط و گسترش فرهنگ ها را فراهم سازد و ایجاد مکان مناسب جهت ارائه اعتقادات و آداب و رسوم خاص می تواند عاملی برای حفظ فرهنگ محلی در میان یک فرم و همچنین جاذبه مناسب برای اقوام دیگر باشد. سعی پژوهش حاضر هم فرآهم آوردن بستری در جهت بهبود جایگاه فرهنگ اسلامی با تحلیل نمونه موردی مسجد و ویژگی های آن به لحاظ معماری می باشد.

لینک کمکی