فایل word ارزيابي تغييرات تنش موثر در خاکهاي مسلح شده با لايه هاي مسلح کننده ژئوگريدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تغييرات تنش موثر در خاکهاي مسلح شده با لايه هاي مسلح کننده ژئوگريدي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با رشد جمعیت شهری و به طبع آن افزایش وسعت شهرها نیاز انسان به احداث سازه های جدید به منظور اسکان و براوردهکردن دیگر نیازهای متداول شهری نمایانتر میشود. حال به سبب محدودیت وسعت زمینهای مناسب به جهت ساخت وساز و بهدنبال آن جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های موجود، انجام پروژه های عمرانی بر روی سطوح خاکی با کیفیت نازلترمورد توجه قرار می گیرد. در چنین مواردی به کارگیری روش های مناسب به منظور بهبود خصوصیات فیزیکی ومکانیکی خاک،امری لازم و ضروری می باشد. یکی از روش های مؤثر، تسلیح خاک با استفاده از ژئوسنتتیک ها می باشد. ژئوگریدها که یکی اززیرمجموعه های ژئوسنتتیک ها را تشکیل می دهد، توانائی تامین بخش وسیعی از این نیازها را دارا می باشد .در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج تحلیل های المان محدود در نرافزار پلکسیس، اقدام به بررسی نتایج حاصل ازمسلح سازی خاک به وسیله ژئوگرید از جمله تاثیر آن بر روی تغییرات تنش های مؤثر شود. با استناد به نتایج حاصله می تواناظهار کرد که وجود لایه های ژئوگریدی در خاک مسلح شده موجب کاهش مقادیر تنش های مؤثر ایجاد شده در خاکمی شود، و این امر به سبب تناسب تنش ها و تغییر شکل ها، تأثیر مستقیمی بر روی تغییر شکل های ایجاد شده خواهد گذاشت.

لینک کمکی