فایل word آسيب شناسي سازه ها با استفاده از انرژي انحناي مودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي سازه ها با استفاده از انرژي انحناي مودي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آسیب شناسی سازه و تشخیص آسیب در مراحل اولیه، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه همیشگی بوده است. با توجه به اینکه وجود آسیب باعث ایجاد تغییراتی در مشخصات دینامیکی همچون شکل مودی می شود، پس با مقایسه مشخصات دینامیکی سازه سالم و آسیب دیده می توان به آسیب شناسی پرداخت. در این تحقیق پس از یافتن شکل مودی از آنالیز مودال، با توجه به روابط ارائه شده انحنای شکل مودی را بدست آورده و با استفاده از روش بیان شده بر اساس انرژی انحنای مودی و الگوهای آسیب، به آسیب شناسی پرداخته می شود. در ادامه مثال های عددی برای تیر با تکیه گاه های ساده و قاب یک طبقه محاسبه می شود. نتایج حاکی از آنست که این روش می تواند با دقت مناسبی محل آسیب را شناسایی کند.

لینک کمکی