فایل word فرمول تحليلي تغييرات ولتاژ آستانه در ترانزيستور سيليکون روي الماس دو لايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرمول تحليلي تغييرات ولتاژ آستانه در ترانزيستور سيليکون روي الماس دو لايه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با اضافه کردن یک لایه عایق نازک دوم روی اکسید سیلیکون در لایه الماس در روش SOD میزان خازن حاشیه ای)پارازیتی(کاهش می یابد.هنگامی که این لایه دوم باعث افزایش DIBL می شود اثر حرارت درونی یک رسانایی گرماییکمی را در لایه اکسید سیلیکون به وجود می آورد.ترانزیستور سیلیکون روی الماس با عایق دو لایه ] 1[ هیچ کدام از معایب افزایش اثرات خودگرمایی و افزایش اثرات کانال کوتاه را ندارد.در واقع این ساختار پیشنهاد شده است تا اثرات کانال کوتاهترانزیستور سیلیکون روی الماس را کاهش دهد.در این ترانزیستور با توجه به عرض ناحیه عایق رویئن ، ولتاژ آستانه تغییرمی کند.چگونگی این تغییرات نیازمند ارائه یک روش تحلیلی می باشد که به طور دقیق وابستگی ولتاژ آستانه به عرض عایق رویئن را نشان می دهد.در این مقاله ما به بررسی این موضوع می پردازیم.

لینک کمکی