فایل word عملکرد کنترل کننده PD مرتبه کسري بهينه در مدل مرتبه کسري بيماري HIV

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عملکرد کنترل کننده PD مرتبه کسري بهينه در مدل مرتبه کسري بيماري HIV :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

کنترل بیماری HIV همواره یک مسالهی مهم در مبحث سیستمهای کنترل و پزشکی بوده است. با توجه به این علم استفاده از حسابان کسری به صورت خیلی وسیعی در حال استفاده و گسترش می باشد و از طرفی در مراجع مختلف به صراحت بیان شدهکه سیستم ها در عالم واقع به صورت مرتبه کسری هستند به همین منظور در این مقاله برای این که نتایج شبیه سازی واقعی تر باشند از مدل مرتبه کسری بیماری HIV استفاده شده است. معادلات بیان شده برای مدل بیماری HIV به گونه ای است کهرفتار سیستم به شدت به تعداد ویروس های تولید شده توسط سلول های الوده وابسته است به صورتی که اگر تعداد ویروس ها از202 ویروس بیشتر باشد رفتار بیماری به گونه ای است که باعث انتشار ویروس و بیماری می شود. برای کنترل بیماری HIV از کنترل کننده PD مرتبه کسری بهینه استفاده شده است که ضرایب این کنترل کننده توسط الگوریتم بهینه سازی فاخته بدست امده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که کنترل کننده طراحی شده برای این بیماری به ازای مقادیر مختلف ویروس ها باعث انتشار بیماری نمیشود.

لینک کمکی