فایل word تعيين تأثير پاسخ تقاضا در بازارهاي برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين تأثير پاسخ تقاضا در بازارهاي برق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

افزایش مشارکت طرف تقاضا در بازار برق نه تنها به نفع تکتک مصرفکنندهها میباشد بلکه برای کل بازار نیز سودمندبدده و این مسئله مدرد قبدل عام میباشد. این مقاله روشی را جهت تعیین دقیق تأثیر ناشی از افزایش مشارکت در گروه بندیهای مختلف بازار ارائه مینماید. مکانیزم تسدیه بازار با پیشنهادات پیچیده برای بررسی کردن رفتار شیفت تقاضای مصرفکنندرانی که پیشنهادهای حساس به قیمت ارائه میدهند طراحی شده است. تأثیرات سهم پاسخ تقاضا در بازار با استفاده از یک سیستم آزمایشی نمدنه با 01 واحد تدلید که در طدل 42 بازه برنامه ریزی شده اند، نشان داده شده است

لینک کمکی