فایل word تشخيص هويت مستقل از سن با استفاده از شبکه عصبي پايه اي شعاعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص هويت مستقل از سن با استفاده از شبکه عصبي پايه اي شعاعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

روشهای بیومتریک به دنبال روشی هستند که شناسایی افراد را به بدن انسان یعنی ویژگیهای منحصر بفرد آن مربوط کنند انتظاری که ازاین روش ها میرود این است که بهتر ازروشهای مرسوم عمل کنند زیرابرمبنای چیزی که هستید عمل می کنند نه چیزی که میدانید یا همراه خود دارید معمولا منظور ازبیومتریک استفاده اتوماتیک یانیمه اتوماتیک ازویژگیهای فیزیولوژیکی و یاویژگیهای رفتاری که به بدن انسان بستگی دارند برای تشخیص و یاتایید هویت فرد است پژوهش انجام شده دراین تحقیق شامل طراحی و پیاده سازی یک سامانه شناسایی جدید برمبنای تحلیل تصاویر صورت افراد است چهره انسان باگذشت زمان دچار تغییر میشود درنتیجه فرایند مقایسه را برای دوتصویری که درزمانهای مختلف گرفته شده اند دچار مشکل می کند ازاین رو کارایی سیستم های بازشناسی چهره ارایه شده است دراین تحقیق استخراج ویژگی تصاویرچهره افراد بااستفاده ازالگوریتم تحلیل مولفه های اصلی انجام میشود و سپس توسط شبکه عصبی پایه ای شعاعی عمل تشخیص هویت انجام میشود نتایج استفاده ازشبکه عصبی پایه ای شعاعی حاکی ازدقت 100درصد درتشخیص تصاویر اموزشی دقت 95درصددرتصاویر ازمایشی و دقت 99درصد به ازای کل تصاویر است

لینک کمکی