فایل word تشخيص نوع لکنت زبان در زبان فارسي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص نوع لکنت زبان در زبان فارسي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف ایجادسیستمی بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان به منظور تشخیص نوع لکنت رخ داده درزبان فارسی درافرادی که دچار اختلال درگفتارولکنت هستند می باشد ایده اصلی تشخیص نوع لکنت اتفاق افتاده درزبان فارسی بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان است تامتناسب با نوع لکنت تشخیص داده شده رفتاروردمان متناسب جهت اصلاح و بهبود آن صورت گیرد چالش دیگری که دراینجا مطرح است یافتن ویژگی یاویژگیهایی است که درتشخیص نوع لکنت کارا هستند و شناخت متغیر یامتغیرهایی ا عم از: جنسیت فرد محدوده سنی و ... که درتعیین نوع لکنت تاثیر گذارهستند برای این منظور ویژگیهای مختلفی روی سیگنالهای نمونه مورد استفاده را ازمون کردیم بهتریندقت برای روش Max FFT که توانست با دقت 95درصد سیگنالهای نمونه را براساس نوع لکنت رخ داده ازهم تشخیص و تمیز دهد

لینک کمکی