فایل word تشخيص نفوذ در شبکه هاي کامپيوتري با استفاده از روش ترکيبي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه و بهره اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص نفوذ در شبکه هاي کامپيوتري با استفاده از روش ترکيبي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه و بهره اطلاعات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه بحث رسیدگی امنیتی به سیستم وتشخیص نفوذ به آن، بخش مهمی از مباحث مربوط به امنیت کامپیوتر و شبکه را تشکیل میدهد .فنآوری تشخیص نفوذ با ارائه امکان کشف و ردیابی نفود، بطور مستقیم و با نظارت کامل بر صحت سیستم و قابلیت مکانیسم های امنیتی دیگر، در خدمت تأمین اهداف امنیتی قرارگرفتهاست .سیستم های تشخیص سوء استفاده بر روی داده های 99 KDD را آزمایش نموده ایم .در صورت تطبیق با حمله های شناخته شده، آن داده به عنوان داده یک مهاجم یا نفوذگر تشخیص داده میشود .در غیر اینصورت داده به بخش تشخیص ناهنجاری ارسال میگردد و اگر آن رفتار نشان دهنده تخطی از رفتارهای عادی سیستم است .در این مقاله به بررسی سیستم های تشخیص نفوذ موجود و بهبود تشخیص نفوذ بر اساس کاهش ویژگی با استفاده از داده کاوی، ارتقاء دقت و کارایی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری می پردازیم .با استفاده از داده های استاندارد آموزش 99 KDD به ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از روش شبکه عصبی چند لایه پروسپترون می پردازیم .در این پژوهش تا 9 لایه و روش بهره اطلاعات به افرایش کارایی پرداختیم

لینک کمکی