فایل word تشخيص فعاليت در خانه هوشمند با استفاده از شبکه هاي عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص فعاليت در خانه هوشمند با استفاده از شبکه هاي عصبي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کاربردتشخیص فعالیت بطور فزاینده ای دربرنامه های کاربردی بهداشت و درمان فعال و پیشگیرانه درخانه محیط های یادگیری سیستم های امنیتی و انواع رابطه های انسان و کامپیوتر رو به افزایش است دراین مقاله یک سیستم برای تشخیص فعالیت درمحیط خانه ای که دارای مجموعه ای ازسنسورهای سوئیچی و ابزار نمونه برداری تجربی اگاه ازمتن می باشد پیشنهاد و پیاده سازی شده است سیستم مذکور بااستفاده ازروشهای استخراج و انتخاب ویژگی ورودی های مناسبی را برای قسمت طبقه بند ایجاد می کند این ویژگیها طوری انتخاب میشوند تابیشترین تاثیر را درتشخیص فعالیت داشته و تاانجای یکه امکان دارد به کاهش حجم محاسبات کمک کنند دراین پژوهش ازسه نوع شبکه عصبی مصنوعی به عنوا ن طبقه بندی استفاده شده است و برخلاف کارهای گذشته درتشخیص فعالیت دراین پژوهش بدنبال ارایه راه حلی انلاین و باحجم محاسبات کمتر درتشخیص فعالیت هستیم نتایج بدست آمده نشان میدهد که سیستم پیشنهادی درصد موفقیت قابل توجهی درتشخیص فعالیت کسب کرده است

لینک کمکی