فایل word بررسي تاثير بازيايي ولتاژ ديناميکي DVR بر عملکرد سيستم توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بازيايي ولتاژ ديناميکي DVR بر عملکرد سيستم توزيع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بازیابی ولتاژ دینامیکی DVR می تواند بهترین راه حل اقتصادی و فنی در مقابل رفع کمبود ولتاژ (sag) باشد. دراین مقاله، نشان داده شده است که این دستگاه میتواند ولتاژ را در ترمینال در برابر عدم تعادل یا هارمونیک و در طرفمنبع تنظیم کند . رفتار دستگاه از طریق تجزیه و تحلیل حالت پایدار مورد مطالعه قرار گرفته است . این تجزیه و تحلیل به مطالعه عملکرد گذرا و باس مرجع b ولتاژ DVR پرداخته است. وقتی که سیگنالهای مرجع تولید شوند با استفاده از یک طرح گروه سوئیچینگ دنبال میشود . ساختار مناسب که در آن DVR توسط منبع ولتاژ اینورتر (VSIs) نیز مورد بحث قرار گرفته و تاکید خاصی بر این دستگاه شده است و نتایج شبیه سازی شامل اصول عملکرد DVR است

لینک کمکی