فایل word بررسي تاثير بارهاي پاسخگو و تبادل توان بر مديريت بهينه اقتصادي زيست محيطي ريز شبکه متصل به شبکه با نفوذ حداکثري منابع تجديد پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بارهاي پاسخگو و تبادل توان بر مديريت بهينه اقتصادي زيست محيطي ريز شبکه متصل به شبکه با نفوذ حداکثري منابع تجديد پذير :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله، بهر هبرداری بهینه اقتصادی-زیست محیطی یک ریزشبکه هوشمند، شامل توربین بادی، مولد خورشیدی و میکروتوربین با در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر و با مشارکت بارهای پاسخگو در حوزه مدیریت کوتاه مد ت، در دو حالت متصل به شبکه و جدا از شبکه مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با بکارگیری بارهای منعطف و در نظر گرفتن تبادل توان با شبکه بالادستی، به مدیریت همزمان عدم قطعیت 4 های موجو د وکاهش هزینه پرداخته و از روشی جدید جهت بالا بردن دقت پیش بینی عدم قطعیت های تولید توان بادی و خورشیدی استفاده نموده است از دیگر ویژگی های این مقاله، تعیین یک بازه قیمتی از سوی بهره بردار جهت پرداخت مبالغ تشویقی در سه بازه کم باری، میان باری و پرباری و تعیین نرخ مشوق پرداختی از سوی مشترک در برنامه پاسخگویی بار می باشد. در نهایت مقایسه هزین های بین دو سناریوی متفاوت بهره برداری در دو حالت متصل به شبکه و منفصل از شبکه انجام می گردد. پیاده سازی این مقاله روی یک ریز شبکه نمونه به اجرا درآمده و نتایج حاصله حاکی از آن است که در حالت متصل به شبکه با بکارگیری از پتانسیل های موجود همچون بار پاسخگو و امکان تبادل توان با شبکه بالادست، ضمن تامین توان مورد نیاز ریزشبکه، نه تنها هزینه های جاری ریزشبکه به نحو چشمگیری کاهش یافته بلکه سود قابل توجهی نصیب شرکت کنندگان در برنامه پاسخگویی بار نموده است

لینک کمکی