فایل word بررسي تاثير اندازه تومور و موقعيت آن برپروفيل حرارتي شبيه سازي شده ازپستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير اندازه تومور و موقعيت آن برپروفيل حرارتي شبيه سازي شده ازپستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ازدودهه گذشته تصاویر حاصل ازترموگرافی پستان موردتوجه متخصصین انکولوژیست بوده ولی تهیه این تصاویر نیازمند تجهیزات پیشرفته دقیق ترموگرافی و همچنین داده های معتبر جهت بررسی و اعتبارسنجی الگوریتم های تشخیصی می باشد یکی ازراهها جهت بدست آوردن پایگاه داده مطلوب استفاده ازتصاویر حرارتی شبیه سازی شده ی بافت پستان می باشد درمجموع هدف ازاین مقاله شبیه سازی پروفیل حرارتی پستان نرمال و غیرنرمال توسط نرم افزار فلوئنت و بررسی تاثیر اندازه تومور و همچنین موقعیت آن برروی پروفیل حرارتی شبیه سازی شده می باشد

لینک کمکی