فایل word بررسي تاثير استفاده ازخطوط هوايي عايق داربرقابليت اطمينان شبکه هاي توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير استفاده ازخطوط هوايي عايق داربرقابليت اطمينان شبکه هاي توزيع :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بررسی قابلیت اطمینان درشبکه های توزیع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا علت بخش عمده ای ازخاموشی ها دربخش توزیع است به عبارت دیگر افزایش قابلیت اطمینان دربخش توزیع میتواند بصورت مسحوسی قابلیت اطمینان کل سیستم را بهبود بخشد حدود 91 درصد خطاها درشبکه های توزیع مربوط به خطوط هوایی لخت است استفاده ازهادی های عایق دار به جای هادیهای لخت میزان قطعی ها را به طورچشمگیری کاهش میدهد دراین مقاله به مطالعه وبررسی تاثیر عایق دار کردن هادی های هوایی برمیزان قطعی ها و خروج خطوط پرداخته شده است و دونوع هادی های روکش دار و خودنگه دار با خطوط لخت مقایسه شده است نتایج نشان میدهد که عایق دار کردن هادی ها به میزان زیادی انرژی توزیع نشده و قطعی ها را کاهش میدهد برای اینکه نتایج شبیه سازی معتبر و واقعی تر باشد ازمدل HLII توسعه یافته استفاده شده است تاعلاوه برتاثیر خروج خطوط شبکه توزیع تاثیر خطوط انتقال و نیروگاه ها نیز دیده شود همچنین تاثیر رله های حفاظتی و احتمال عملکرد نادرست آنها نیز درنظر گرفته شده است شبیه سازی های درنرم افزار matlab انجام شده است و داده های مربوط به بارها ارایش شبکه نرخ خروج خطوط هوایی و تغذیه شبکه توزیع حداکثر توان قابل انتقال خطوط و وضعیت رله ها اعمال شده است

لینک کمکی