فایل word بررسي پايداري زاويه باردرزمان رخداد خطا با حضورSVC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پايداري زاويه باردرزمان رخداد خطا با حضورSVC :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراین مقاله به بررسی پایداری زاویه بارژنراور سنکرون درشرایط خطای سه فازه دوفازه و تک فاز مستقیم به زمین درشرایطی که این خطا دربدترین شرایط یعنی درنزدیکی نیروگاه رخ داده باشدپرداخته شده است شبکه تحت مطالعه درنرم افزار متلب شبیه سازی شده وخطاها به نقاط دورونزدیک نیروگاه به هنگام حضور و عدم حضور VC Static Var Compensator اعمال شدها ست دراین بررسی شبیهسازی های انجام شده به مقایسه گذاشته شدند و مطالعات برروی حدپایداری زاویه بارصورت گرفته است نتایج حاکی دستیابی به زمان کمتر درجهت رسیدن زاویه بارژنراتور به حدپایداری خوددرحالتی که SVC به شبکه اتصال داشته باشد را خبر میداد

لینک کمکی