فایل word بررسي استفاده ازموتورهاي شارمحوري مغناطيس دائم درکولرهاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي استفاده ازموتورهاي شارمحوري مغناطيس دائم درکولرهاي آبي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراین مقاله امکان به کارگیری موتورهای چندفاز شارمحوری مغناطیس دائم به عنوان جایگزین موتورهای القایی تک فاز مورداستفاده درکولرهای ابی ازنظر فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارمیگیرد این بررسی ها شامل ارزیابی مناطق مختلف کشور ایران ازنظر اب وهوایی است که ظرفیت استفاده ازکولرهای ابی را دارا میباشند میزان بهره برداری مناطق مختلف ازکولرهای ابی و هزینه مصرف انرژی الکتریکی مربوط به آنها ارایه میشود سپس دراین مقاله نتایج امکان سنجی فنی اقتصادی کاربرد موتورشارمحوری مغناطیس دائم درنسل جدید کولرهای آبی هزینه اولیه این نوع کولرها و مدت زمان و روشهای سریع بازگشت سرمایه اولیه برای مصرف کنندگان آن ارایه میشود این نتایج بااستفاده ازجداول و شکلهای نمایش داده میشوند که برای تصمیم سازی های حمایتی دولت و تولید کنندگان کولرهای آبی نیز میتوانند بکارگرفته شوند

لینک کمکی