فایل word بررسي اثر هارمونيکا بر خازن هاي اصلاح ضريب قدرت در شبکه توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر هارمونيکا بر خازن هاي اصلاح ضريب قدرت در شبکه توزيع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

استفاده از جبران کننده های توان راکتیو یکی از بهترین راهکارها برای فائق آمدن بر محدودیت ها و مشکلات موجود شبکه برق است . خازن بعلت سادگی و هزینه کم از متداول ترین ادوات جبران کننده توان راکتیو است ، که عموما برای جبران توان راکتیو شبکه توزیع و بهبود ضریب توان بارهای صنعتی استفاده می گردد .اهمیت مفهوم کیفیت توان ، همچنین افزایش آلودگی هارمونیکی شبکه با استفاده زیاد از بارهای غیر خطی نظیر کوره های القایی، اینورترها، سیستمهای الکترونیک قدرت و افزایش حساسیت بارهای شبکه ، نصب خازن را با چالشهای جدی روبرو نموده است .رفتار سیستمهای جبران کننده تنها در وضعیتهای سینوسی بهینه است، یعنی خازنها ممکن است در وضعیتهای غیر سینوسی عملکرد مفیدشان را محدود کنند و باعث بروز مشکلات جدی در شبکه قدرت گردند اعوجاجهای تولید شده بوسیله بارهای غیر خطی در همسایگی خود را تقویت نمایند .ما در این تحقیق ابتدا شبکه ای را بدون حضور خازن به منظور اصلاح ضریب قدرت و بهبود پروفیل ولتاژ و بار غیر خطی مورد تحلیل قرار می دهیم .شکل موجهای ولتاژ و جریان قسمتهای مختلف آن را مشاهده کرده و اعوجاجهای شبکه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم

لینک کمکی