فایل word بررسي اثر تغييرات ZnO بر روي خواص اپتيکي آشکارسازهاي مبتني بر نانو ميله هاي ZnO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر تغييرات ZnO بر روي خواص اپتيکي آشکارسازهاي مبتني بر نانو ميله هاي ZnO :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراین مقاله به بررسی اثرات تغییر ابعادنانومیله های ZnO و ضخامت لایه دانه گذاری ZNO روی پارامترهای توان جذبی ضریب انتقال و شکاف بانداشکارسازهای مبتنی برنانوساختارهای این ماده پرداخته ایم این شبیه سازی به وسیله روش دیفرانسیل محدود حوزه زمانی توسط نرم افزار FDTD solution انجام میگیرد توان جذب شده با استفاده ازتحلیلهای موجود دراین نرم افزار انجام شده و نتایج قابل قبولی برای اشکارسازهای مبتنی بر ZnOنشان میدهد ماهمچنین نشان دادیم که خواص نوری اشکارسازهای مبتنی برنانومیله های ZnO بااندازه ی نانومیله ها متناسب است

لینک کمکی