فایل word بررسي اثر پارامترهاي شبکه عصبي چند لايه بر مديريت مصرف توان و انرژي در شبکههاي حسگر بيسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر پارامترهاي شبکه عصبي چند لايه بر مديريت مصرف توان و انرژي در شبکههاي حسگر بيسيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائل در شبکههای حسگر بیسیم مسئلهی محدودیت شدید انرژی است. از آنجایی که کارایی شبکههای حسگر به شدت به طول عمر شبکه و پوشش شبکهای آن وابسته است، بنابراین لحاظ نمودن الگوریتمهایمدیریت مصرف توان و انرژی در طراحی شبکههای حسگر با عمر طولانی، امری حیاتی است. در سالهای اخیر برایمدیریت پویای توان، توجه به ابزارهای هوشمند و توانمندی نظیر شبکههای عصبی رونق چشمگیری یافته است.در این تحقیق از شبکه عصبی چندلایه نظیر تعداد لایههای پنهان، تعداد گرههای ورودی و خروجی و تعداد نمونههایی که برای آموزش شبکه عصبی به کار میرود به منظور تدوین یک الگوریتم مناسب و کارا بر مدیریت مصرف توان و انرژی درشبکههای حسگر بیسیم استفاده میگردد. همچنین علاوه بر شبکه عصبی چند لایه نقش ماشین بردار پشتیبان 2 نیز برمدیریت مصرف توان شبکه حسگر به منظور تعیین شبکه عصبی مناسب مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور، شبیهسازی شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از مجموعه داده های تمیزگر حسگر 3 صورت گرفته است

لینک کمکی