فایل word برآورد ميان مدت انرژي بااستفاده ازروش مبتني برتعميم شهراسفراين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد ميان مدت انرژي بااستفاده ازروش مبتني برتعميم شهراسفراين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه مصرف انرژی و به خصوص برق ازرشد فزاینده ای درکشور برخوردار است جهت تامین انرژی مورد نیاز کشورلازم است که برنامه ریزیمناسبی درصنعت برق صورت پذیرد برای برنامه ریزی مناسب لازم است که اطلاعاتی ازوضعیت حال و اینده مصرف داشته باشیم لذا براورد بار ازضروریات این امر می باشد باتوجه به انواع مختلف مشترکین با مصارف متفاوت دربخش توزیع برق براورد میزان مصرف انرژی راکمی سخت و پیچیده شده است استفاده ازروشهای مبتنی براطلاعات مصارف سالهای گذشته میتواند دربراورد دقیقتر کمک نماید دراین مقاله با توجه به اطلاعات سال های گذشته تعرفه های مختلف برق شهرستان اسفراین مدل مناسب انتخاب و بااستفاده ازروش مبتنی برتعمیم مصارف 5سال اینده این شهرستان پیش بینی شده است

لینک کمکی