فایل word برآورد کوتاه مدت سرعت بادبراساس اطلاعات آب وهوا به منظور پيش بيني پخش باربهينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد کوتاه مدت سرعت بادبراساس اطلاعات آب وهوا به منظور پيش بيني پخش باربهينه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

به منظور استفاده دقیق و کارامد ازانرژی باد دانستن اطلاعاتی ازقبیل ویژگی های اماری دردسترس بودن اختلافات شبانه روزی و نیز پیش بینی سرعت باد مهم است پیش بینی سرعت باد این اجازه را به ما میدهد که با برنامه ریزی دراتصال یاقطع ارتباط توربین های بادی هزینه های عمیاتی را درحدمطلوبی قراردهیم دراین مقاله یک روش ساده و اسان امادقیق به منظور پیش بینی سرعت باد براساس داده های حساس آب وهوا ارایه شده است طرح پیش بینی سرعت باد مقرون به صرفه است و بادردسترس بودن اطلاعات آب وهوا سرعت باد را میتوان درماه جاری پیش یبنی کرد ضرایب هلمن ابتدا بااستفاده ازشبکه های عصبی پس انتشار پیشخور و سرعت باد درارتفاع معلوم پیش بینی و براورد شده است برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد ازالگوریتم اتورگرسیو حرکت متوسط استفاده شده است و با اندازه گیری هادرمحل مقایسه شده است درنهایت باتوجه به پیش بینی سرعت و قدرت باد پخش باربهینه برای یک شبکه استاندارد انجام شد

لینک کمکی