فایل word بازشناسي اسامي دستنوشته شهرهاي ايران با استفاده از شبکههاي عصبي بازگشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازشناسي اسامي دستنوشته شهرهاي ايران با استفاده از شبکههاي عصبي بازگشتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شبکههای عصبی بازگشتی در بازشناسی اسکریپتهای انگلیسی و عربی با نتایج بسیار خوبی همراه بوده است. توانایی شبکههای عصبی بازگشتی در به خاطر سپردن سابقهی ورودیها باعث شده است که یکی از کاندیدهای مناسب جهت بازشناسی دستنوشته فارسی به حساب آید. در این پژوهش از این نوع شبکهها برای بازشناسی اسامی دستنوشته شهرهای ایران استفاده شده است. برای ارزیابی روش پیشنهادی از پایگاه داده شامل اسامی شهرهای ایران استفاده شده است. این پایگاه داده شامل 00111 دستنوشته از 011 شهر ایران است، تصاویر موجود در این پایگاه داده از نوع سیاه و سفید و بدون نویز و چرخش هستند. نتایج تجربی نشان میدهد دقت تشخیص، روند رو به رشدی را داشته است

لینک کمکی