فایل word بازآرايي شبکه هاي توزيع به منظور کاهش تلفات وبهبود پروفيل ولتاژ بااستفاده ازالگوريتم رقابت استعماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازآرايي شبکه هاي توزيع به منظور کاهش تلفات وبهبود پروفيل ولتاژ بااستفاده ازالگوريتم رقابت استعماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

افزایش روزافزون تعداد مصرف کنندگان و گسترش شبکه های توزیع باعث شده مسئله بهره برداری ازسیستم توزیع به عنوان یکی ازچالش های جدی مورد توجه قرارگیرد پیشرفت علم ارتباطات و نیز کامپیوتر و به کارگیری آن درصنعت برق به عنوان ابزاری موثر دربهبود سیستم موجب شده تا شرکت های توزیع برق تلاش همه جانبه ای درجهت اتوماسیون توزیع انجام دهند یکی ازمواورد تاثیرگذار درسیستم اتوماسیون توزیع عملیات بازارایی می باشد بازارایی روشی ساده و کم هزینه جهت استفاده ازامکانات موجود بدون نیاز به هرگونه تجهیزاتجدیددرشبکه های توزیع جهت نیل به اهداف مختلفی ازقبیل کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و ... بادرنظر گرفتن محدودیت ها و قیودی که درنهایت کاهش تلفات را به دنبال دارند می باشد دراین مقاله به بررسی مسئله بازارایی به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ پرداخته میشود پس ازبرسی شبکه های توزیع و بازارایی شبکه های توزیع که درمقالات و کنفرانسهای داخلی و خارجی مطرح شده اند شبیه سازی بازآرایی یک شبکه توزیع 33شینه به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده ازالگوریتم رقابت استعماری به کمک نرم افزار MATLAB ارایه شده است بابررسی نتایج مشاهده میشود که پس ازبازارایی تلفات شبکه کاهش یافته و شبکه ازپروفیل ولتاژ مناسب تری برخوردار می باشد همچنین ارزیابی ارایه شده بیانگر کارایی الگوریتم رقابت استعماری دربازآرایی شبکه های توزیع می باشد

لینک کمکی