فایل word بازآرايي سيستم هاي توزيع به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازآرايي سيستم هاي توزيع به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درشبکه قدرت الکتریکی سیستم توزیع باگسترش وپیچیدگی روزافزون خود باعث شده تامهندسین دراین بخش جهت بهره برداری مناسب و دستیابی به کاهش تلفات تامین انرژی باکیفیت و افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان باحداقل هزینه های سرمایه گذاری ازروش های مختلفی استفاده نمایند بازارایی شبکه توزیع که تحلیل شبکه به منظور قطع یا وصل بودن هرسوئیچ است ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تامین اهداف فوق محسوب میگردد دراین مقاله مسئله بازآرایی یک شبکه توزیع 33 باسه بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO باهدف دستیابی به کاهش تلفات مورد ارزیابی قرارگرفته است بابررسی نتایج مشخص میشود که بازآرایی باعث کاهش تلفات شده و انی امر تاثیر مستقیمی دربهبود شاخص پروفیل ولتاژ دارد و باعث میشود شبکه ازپروفیل ولتاژ مناسبتری برخوردار شود همچنین ارزیابی نتایج بیانگر کارایی الگوریتم PSO درخصوص بازآرایی شبکه توزیع می باشد

لینک کمکی