فایل word ارائه يک روش نوين جهت طبقه بندي جريان داده بااستفاده ازماشين بردارپشتيبان فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک روش نوين جهت طبقه بندي جريان داده بااستفاده ازماشين بردارپشتيبان فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

درسالهای اخیر داده کاوی ازجریان داده بسیارمورد توجه قرارگرفته است و طبقه بندی جریان داده ها یکی ازمهمترین شاخه های داده کاوی است که تاکنون روشهای مختلفی برای آن ارایه گردیده است سرعت بالای داده ها وقوع تغییر مفهوم درجریان داده ها و مشکل حافظه سه چالش عمده و اصلی دربحث داده کاوی جریان داده ها می باشد این مقاله باتوجه به چالشهای اصلی درجریان داده یک روش جدید برای طبقه یندی جریان داده ارایه می کند دراین روش برای انجام عملیات طبقه بندی ازماشین بردار پشتیبان فازی FSVM استفاده میشود FSVM برپایه ماشین بردارپشتیبان svm و منطق فازی ایجادشده است نتایج حاصل ازازمایشات انجام شده دراین مقاله نشان دهنده برتری استفاده ازروش پیشنهادی نسبت به سایرروشهای یادگیری مرسوم برای بحث طبقه بندیجریان داده می باشد

لینک کمکی