فایل word ارائه يک روش تخصيص کانال براي شبکههاي مش بيسيم چند کاناله چند راديويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک روش تخصيص کانال براي شبکههاي مش بيسيم چند کاناله چند راديويي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

یکی از چالشهای موجود در شبکههای مش بیسیم، تخصیص بهینه کانال برای گرهها میباشد . استفاده از چندین کانال رادیویی غیرمتداخل در این گرهها، کارآیی این نوع شبکه ها را بهبود میدهد، اما تخصیص کانال دارای مسائل چالشبرانگیزی است که از یک طرف با افزایش تداخل، کارآیی شبکه را به شدت پایین آورده از طرف دیگر با انتصاب کانالهای متنوع باعث بروز پدیده انتشار موجدار تغییرات میگردد. بر خلاف شبکههای موردی متحرک،گرهها در شبکه مش بیسیمثابت و دارای یک منبع تغذیه پیوسته هستند از این رو مسئله تحرک پذیری و انرژی در این شبکه ها مسئله بحرانی نیستاما ظرفیت یک مسئله بحرانی در این شبکه هاست. برای افزایش ظرفیت، یک روش، استفاده از کانالهای چندگانه است.طبق یک دسته بندی، روشهایی که مطرح شده است به سه دسته ثابت، پویا و ترکیبی تقسیم میشوند. در این مقاله یکروش تخصیص کانال پویا پیشنهاد شده است و سپس روش پیشنهادی در شبیه ساز NS2 با روش BFS-CA از نظر توان عملیاتی، تاخیر نقطه به نقطه و نرخ تحویل بسته مقایسه شده و نتایج مقایسه نشان داده که روش پیشنهادی توان عملیاتی بالاتری داشته و از نظر تاخیر نقطه به نقطه و نرخ تحویل بسته نسبت به روش BFS-CA عملکرد بهتری دارد

لینک کمکی