فایل word ارائه يک تقويت کننده امپدانس انتقالي کم نويزوکم مصرف براي سيستم هاي مخابرات نوري 2.5Gb/s

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک تقويت کننده امپدانس انتقالي کم نويزوکم مصرف براي سيستم هاي مخابرات نوري 2.5Gb/s :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک تقویت کننده امپدانس انتقالی cmos کم نویز و کم مصرف که میتواند درگیرنده های 2.5Gb/s سیستم مخابرات نوری مورداستفاده قرارگیرد ارایه میشود درطرح پیشنهادی به منظور کاهش جریان نویز ارجاع شده به ورودی به جای فیدبک مقاومتی ازیک فیدبک فعال و درطبقه بدوم به جای ساختارسورس مشترک ازدرین مشترک استفاده شده است شبیه سازی طرح پیشنهادی بااستفاده ازتکنولوژی m CMOS 0.18انجام شده است که بهره 57dB پهنای باند GHz1.88 متوسط شدت طیفی جریان نویز ارجاع شده به ورودی PA Hz7 و توان مصرفی 780w را به ازای یک منبع تغذیه 1.5 ولتی نتیجه میدهد

لینک کمکی