فایل word ارائه يک پروتکل جديد خوشه بندي جهت بهبود قابليت اطمينان و انرژي مصرفي درشبکه هاي حسگر بي سيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک پروتکل جديد خوشه بندي جهت بهبود قابليت اطمينان و انرژي مصرفي درشبکه هاي حسگر بي سيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دربسیاری ازکاربردهای شبکه حسگربی سیم هردوعامل قابلیت اطمینان و مصرف انرژی بادرنظر گرفته شود که البته یک کشمکش ذاتی بین مصرف انرژی و قابلیت اطمینان درشبکه وجود دارد راهکارهایی که مصرف توان را کاهش میدهد تاثیرمنفی برروی قابلیت اطمینان شبکه دارد و روشهای بارویکرد افزایش قابلیت اطمینان توان مصرفی شبکه رابالا می برد دراین کار پروتکل جدید مبتنی برخوشه بندی باهدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش قابلیت اطمینان درشبکه حسگربی سیم بااستفاده ازالگوریتم تکاملی بهینه سازی انبوه ذرات ارایه و ارزیابی شده است نتایج شبیه سازی به خوبی بهبود پارامترهای قابلیت اطمینان شبکه درکنار کاهش میزان مصرف انرژی را درالگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم ها نشان میدهد

لینک کمکی