فایل word ارائه يک الگوريتم کرم شب تاب گسسته جهت تخصيص هوشمند کانال در شبکه هاي بي سيم مش چند راديويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک الگوريتم کرم شب تاب گسسته جهت تخصيص هوشمند کانال در شبکه هاي بي سيم مش چند راديويي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شبکه های بی سیم مش بعنون یک فناوری مهم برای نسل بعدی شبکه های بی سیم امکان دسترسی گسترده کاربران به اینترنت را بابهره برداری ازمزیت رادیوهای متعدد و کانال های متعدد فراهم می کنند استفاده بهینه ازکانالها و تخصیص کانال مناسب به رادیوها باهدف به حداقل رساندن تداخل بهبود ظرفیت و حفظ اتصال شبکه به عنوان چالش اصلی دراین شبکه ها مطرح شدها ست دراین مقاله یک الگوریتم هوش جمعی برای مسئله تخصیص کانال جهت کاهش تداخل درشبکه های بی سیم مش ارایه گردیده است این الگوریتم فراابتکاری ازتوانایی بالایی درجستجوی فضا به منظور پیدا کردن جوابهای فرامحلی برخوردار است مطابق نتایج بدست آمده روش ارایه شده عملکرد مناسبی را درمقایسه با برخی ازالگوریتم های تخصیص کانال ازخود نشان داده است

لینک کمکی