فایل word ارائه ي يک روش جديد مبتني بر اندازه گيري براي تشخيص جزيره اي شدن ريز شبکه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه ي يک روش جديد مبتني بر اندازه گيري براي تشخيص جزيره اي شدن ريز شبکه ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در سال های اخیر استفاده از ریزشبکه ها به دلیل منافع گسترده ی اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است .ریزشبکه ها حاوی انواع مختلفی از بارها و منابع تولید پراکنده هستند که م یتوانند منجر به بهره وری بالا در زمینه ی استفاده از انرژی الکتریکی در سطح سیستم توزیع شوند .با این حال استفاده از این سیستم ها چالش های مهمی در زمینه حفاظت، کنترل و مدیریت انرژی به وجود آورده است .ریزشبکه ها می توانند در هر دو حالت جزیره ای و مستقل از شبک هی اصلی و یا متصل به شبکه ی اصلی به عملکرد خود ادامه دهند .یکی از مهمترین چالش های ریزشبکه ها داشتن روش مناسب برای تشخیص جزیره ای شدن در این بخش از سیستم توزیع می باشد .در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر اندازه گیری برای تشخیص جزیره ای شدن ریزشبکه ها ارائه شده است .روش پیشنهادی نرخ تغییرات ولتاژ نسبت به توان را پایش می کند. شبیه سازی روش پیشنهادی در محیط نرم افزار Matlab/Simulink انجام گرفته است و با روش اندازه گیری نرخ تغییرات ولتاژ نسبت به زمان مقایسه شده است .نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی کارایی بهتر روش پیشنهادی می باشد

لینک کمکی