فایل word ارائه ي روشي دومرحله اي براي بهبود راهبردکاربردروبسايت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه ي روشي دومرحله اي براي بهبود راهبردکاربردروبسايت ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

راهبرد کاربر دروبسایت به معنی تعدادلینکهایی است که کاربردنبال می کند تابه صفحه هدف درآن وبساست برسد کمتر بودن تعداد این لینک ها به معنای بهتر بودن راهبرد کاربردریک وبسایت است و هرچه تعداد لینکها بیشتر باشد راهبرد کاربر دروبسایت بدتر است دراین تحقیق که برروی داده های مربوط به وبسایت دانشگاه شیراز انجام دادیم روش دومرحله ای برای بهبود کاربر دروبسایت ارایه کرده ایم که دراین مقاله مطرح شده است این روش به کاهش تعدادورود اشتباه به صفحات و درنتیجه کاهش تعدادبازگشت به صفحات قبلی می پردازیم که درنهایت منتج به بهبود راهبرد کاربر دروبسایت می شود

لینک کمکی