فایل word نقش ابرجاذبها در بهرهوري فراوردههاي صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ابرجاذبها در بهرهوري فراوردههاي صنعتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

ظرفیت بالای پلیمرهای ابرجاذب در جذب و نگهداری آب و یا محلولها و نیز ویژگیهای خاص آنها در ظهور و بروز رفتارهای متنوع و گزینشی؛ باعث گردیده این دسته از پلیمرها کاربرد گستردهای در فرمولاسیون، فراوری و تولید محصولات مختلف اعم از صنایعبهداشتی، غذائی، رزین، حفاری صنعت نفت و جذب آلایندههای نشطی داشته باشد. با توجه به پیشرفتهای عمدهای که این مواد در بهرهوری تولیدات صنعتی بوجود آورده، منابع منتشره در این حوزه عمدتا یا جنبه خبری داشته و یا گزارش تحقیقیاتی صرف.در این مقاله؛ سعی بر آن بوده تا ضمن ارائه مطالب مورد نیاز علاقمندان ورود به این حوزه، با انتخاب کربوکسی متیل سلولز بعنوان یکی ازترکیبات ارزان و پرمزیت برای تدوین مراحل تهیه ابرجاذب از آن با تاکید بر فرایند ایجاد اتصالات عرضی توسط اسیدهای آلی غیرسمی تحت امواج ریز موج ؛ فرصت تازهای برای انعکاس نتایج کارهای اخیر پژوهشگران این عرصه فراهم شود

لینک کمکی