فایل word مطالعه و اندازه گيري اندازه گيري حجم مولي فزوني V Em در سيستم دو جزيي شامل اتيل فرمات و 1 -پنتانول در محدوده ي دمايي K293.15 الي323.15K

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه و اندازه گيري اندازه گيري حجم مولي فزوني V Em در سيستم دو جزيي شامل اتيل فرمات و 1 -پنتانول در محدوده ي دمايي K293.15 الي323.15K :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق ویسکوزیته و دانسیته برای مخلوط های دو جزیی شامل اتیل فرمات و 1-پنتانول در محدوده ی دمایی K293.15 الیK323.15 و در کسر مولی های مختلف اندازه گیری شد.از اطلاعات به دست امده حجم مولی فزونی محاسبه شده با استفاده از معادله ردلیچ-کیستر به عنوان تابعی از دما و کسر مولی همبسته شد. حجم مولی فزونی برای سیستم دوجزئی یاد شده در محدوده دمایی مورد اندازه گیری برای همه کسرهای مولی مثبت است و با افزایش دما و طول ز نجیره ی هیدروکربنی آلکانول ها افزایش می یابد

لینک کمکی