فایل word مروري بر لولههاي گرمايي و کاربرد آنها در سيستمهاي تهويه مطبوع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر لولههاي گرمايي و کاربرد آنها در سيستمهاي تهويه مطبوع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به مسئله کاهش مصرف انرژی سیستم های تهویه مطبوع ، استفاده از تبادل گرهای لوله گرمایی ، روشی است که در این آزمایش ها انتخاب شده است . تبادل گرهای لوله گرمایی به عنوان پیش سرد ساز و پیش گرم ساز به کار می روند.لوله های گرمایی به خااطر هدایتحرارتی بسیار بالا به صورت اختلاف دمای کم بین بخش تبخیر کننده و قسمت چگالنده دارای اهمیت بسزایی میباشد. از سال 1942 لولههای گرمایی بسته به زمینه مورد نظر به روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند، لوله های گرمایی را میتاوان در یک گستره دمایی وسیع از 4 تا 3000 کلوین کاربرد داشته باشند. در این پژوهش به بررسی لولههای گرمایی و کاربرد آن در سیستمهاای تهویه مطبوع پرداخته شده است . این فناوری از این جهت اهمیت پیدا میکند که در سیستمهای تهویه از نظر ذخیره انرژی وهمچنین هزینههای ساخت و عملیاتی دارای مزیتهایی نسبت به روشهای معمول میباشد

لینک کمکی