فایل word مرور و تحليل بررسيهاي تجربي اخير بر روي خواص ترموفيزيکي نانوسيالات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مرور و تحليل بررسيهاي تجربي اخير بر روي خواص ترموفيزيکي نانوسيالات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ویژگیهای منحصر به فرد نانومواد و اثر متقابل آنها با سیالات پایه، منجر به خواص متفاوت و قابل ملاحظه نانوسیالات در مقایسه با سیالات پایه شده است. در این رابطه، بهرهگیری از ابزار پیشرفته تئوری و روشهای نوین اندازهگیری تجربی، بستر مناسبی را برای درکپدیدههای پیچیده فیزیکی نانوسیالات فراهم آوردهاند. با این وجود، شرط لازم برای دستیابی به این بینش، شناخت خواص ترموفیزیکی نانوسیالات میباشد. در این مقاله، در ابتدا، دو روش تک مرحلهای و دو مرحلهای که بطور مکرر در تولید نانوسیالات مورد استفاده قرار گرفته- اند توصیف شده و سپس، به موازات توضیح مفاهیم مربوط به خواص ترموفیزیکی نانوسیالات، از جمله، رسانش حرارتی، ویسکوزیته، دانسیته،ظرفیت گرمایی ویژه و کشش سطحی، نتایج بررسیهای تجربی اخیر در این زمینه معرفی و تحلیل شدهاند. لذا، هدف اصلی این مقاله آن استکه با استفاده از منابع موجود، دسته بندی منظمی از نتایج تجربی مربوطه را ارائه داده و در همین راستا، با نگاهی بر میزان موفقیت یا نقاط ضعف این نتایج، به پیشبرد و به روز رسانی پژوهش محققان داخلی کمک نماید.

لینک کمکی