فایل word نقش شرکت هاي تعاوني در توسعه اقتصادي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش شرکت هاي تعاوني در توسعه اقتصادي کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه تعاونی های تولیدی و خدماتی در بسیاری از کشورها به عنوان یک ابزار مهم در جهت مشارکت توده ی مردم در بهره مندی از منافع توسعه اقتصادی جایگاه بسیار بالایی دارند . در اصول 34 و 33 قانون اساسی ایران از تعاون به عنوان رکن دومبخشهای اقتصادی در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی یاد شده است . تعاون و تعاونیها با نقش و جایگاهی که قانون اساسی کشور برای آنها تعریف و تعیین کرده است، می توانند جریان اصلی و منشاء بروز تحولات عظیم اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی باشند. بخش تعاون با توجه به مردمی بودن آن و داشتن کارکردهای اقتصادی – اجتماعی بستر بسیار مناسبی برای ایجادفرصتهای شغلی است و در صورت کمک دولت به این تعاونیها شاهد تحولی محسوس در فضای اقتصادی و کسب و کار خواهیم بود . تعاونی ها می توانند به طور بارز مشارکت عمومی را در سرمایه گذاری به ظهور رسانند. شرکت های تعاونی با تجمیعپس اندازهای در حد پایین به شکل های کوچک و بزرگ میتوانند باعث رونق سرمایه گذاری شده و نقدینگی راکد را وارد چرخهسرمایه گذاری کند. افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و افزایش اشتغال خواهد شد و همه این عوامل محرک رشد و توسعه اقتصادی هستند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است پس از تبیین مفاهیم نظری مرتبط با تعاونی ها و اقتصاد تعاونی نقش شرکتهای تعاونی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارهای مرتبط ارایه گردیده است

لینک کمکی