فایل word نظارت کارآمد بردستگاههاي اجرايي و عوامل موثر برآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظارت کارآمد بردستگاههاي اجرايي و عوامل موثر برآن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

فرآیند نظارت،یکی از بااهمیت ترین جریاناتی است که هرسازمان برای تضمین بقاءواطلاع ازکیفیت عملکرد واجرای دقیق برنامه های خود به آن احتیاج دارد.اطلاعات بدست آمده ازفرآیند نظارت به عنوان بازخورد ضمن ایجاد هوشیاری درمدیران به صحت وسلامت جریان عملیات وفعالیتهاکمک قابل توجهی مینماید. داشتن جامعه سالم ، رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد بخش دولتی نیز یکی از بخش های مهم در نظام مالی هر کشور است، به جهت اینکه در این بخش سرمایه های زیادی نهفته است وضرورت دارد که این بخش بخصوص در حوزه ی معاملات دولتی، همواره مورد نظارت مستمرو موثرقرار گیرد زیرا عدم حمایتلازم از اموال و عملیات مالی دولتی، ناکامی دولت را در پاسخگویی به سیاست های کلان برای حل نیازمندی های عمومی جامعه به دنبال خواهد داشت.ضرورت نظارت در دو محور اصلی قابل توجه می باشد. اول ضابطه مند کردن هزینه های اموال دولتی ازطریق قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیش بینی نهادها و سازمان هایی کهنظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار می باشند. همواره در تمامی سیستم ها و از جمله سیستم اداری- سیاسی این دغدغه وجود دارد که به بدنه مالی دولت صدمه و آسیب جدی وارد آید،که گاها شاهد تعرض به این بخش و سوءاستفاده ها وحیف و میل اموالدولتی بوده و هستیم خطرات و تهدیدهای آتی بر بخش مالی دولتی ایجاد می نماید که قوانین حاکم بر این بخش، سازوکارنظارتی موثری را پیش بینی نماید تا شاهد و ناظر اجرای این ضوابط در بخش دولتی باشیم. از اینرو نهادها ی نظارتی نقش مهمی در پیشگیری از فساد مالی در حوزه اموال و قراردادهای دولتی داشته و بستر سلامت اجرایی آن را فراهم می آورند. زیرا موفقیت و پیشرفت در هر نظام، و تغییرات که با هدف اصلاح انجام می گیرد مرهون نظارتهای مالی موثر و کارآمد است که در مراحل مختلف و تحت عناوین گوناگون اعمال شود.

لینک کمکی