فایل word مطالعه اثر مديريت دانش، بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با ملاحظه نقش مشتري گرايي ،فناوري CRM و اثر ميانجي عوامل سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه اثر مديريت دانش، بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با ملاحظه نقش مشتري گرايي ،فناوري CRM و اثر ميانجي عوامل سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

درمحیط رقابتی امروزی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش به ابزاری استراتژیک و کلیدی برای همه شرکت ها تبدیل شده است باتوجه به مرور ادبیات دریافتیم که بسیاری ازمطالعات نقش حیاتی مدیریت دانش را به عنوان تعیین کننده های موفقیت مدیریت ارتباط بامشتری موردتحلیل قرارداده اند همچنین مطالعات گوناگون نرخ بالای شکست را ازمان اجرای استراتژی CRM نشان داده اند و هیچ چارچوب مفهومی برای هدایت شرکت ها دربه کارگیری موفقیت آمیز انها وجود ندارد این مقاله با ارایه چارچوب مفهومی به بررسی روابط بین مدیریت دانش مشتری گرایی فناوری CRM و عوامل سازمانی بامدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است جامعه اماری این پژوهش را مدیران و کارمندان ده شرکت دانش بنیان تشکیل میدهند که درشهر سمنان مورد بررسی قرارگرفتند این پژوهش ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی و ازنظر نحوه گرداوری داده ها یک پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی می باشد برای بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل عامل استفاده شده است نتایج نشان دادند که عوامل سازمانی مشتری گرایی و مدیریت دانش برروی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارند و تاثیر غیرمستقیم فناوری CRM برروی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری رد گردید بنابراین پیشنهاد گردید زیرساختهای مورد نیاز برای فناوری CRM را درسازمان فراهم نمایند همچنین به اموزش کارکنان درخصوص استفادها زسیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و استفاده بهینه ازداده ها توجه گردد

لینک کمکی