فایل word مروري جامع بر مفهوم زبان گزارشگري مالي توسعه پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري جامع بر مفهوم زبان گزارشگري مالي توسعه پذير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

روند پر شتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه ی حسابداری منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را زبان گزارشگری مالی تجاری 1 گویند. زبان گزارشگری مالی تجاری به عنوان ابزار قدرتمندی است که پیشرفت کارائی و اثر بخشی فرایند گزارشگری را تسهیل می کند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تاثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد در این مقاله سعیشده است ضمن تشریح زبان گزارشگری مالی تجاری به تاریخچه و فرایند پیاده سازی و عوامل موفقیت آن پرداخته و اثرات آن بر گزارشگری را به همراه ریسک های زبان گزارشگری مالی تجاری را مورد مطالعه قرار گیرد.

لینک کمکی