فایل word مروري بر رويکرد هوشين کانري در مديريت استراتژيک به عنوان يک عامل موثر در پياده سازي موفق سيستم توليد ناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر رويکرد هوشين کانري در مديريت استراتژيک به عنوان يک عامل موثر در پياده سازي موفق سيستم توليد ناب :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در مورد سیستم تولید ناب و مزایای به کارگیری آن بسیار نوشته شده است ، اما کمتر در مورد اهمیت چگونگی کاربرد آن در برآورده کردن استراتژی های سازمان بحث شده است و همین امر منجر به پیاده سازی تکنیک های ناب از روی شتاب زدگی و نا به جا، بدون داشتن یک هدف بلند مدت توسط شرکت های مختلف شده است. استفاده از ابزارهای تولید ناب باید با استراتژی کلی سازمان همراستا باشد در غیر اینصورت سازمان تمرکزش را از دست داده و عناصر مختلفی می توانند شرکت را در جهاتمختلف بکشانند. صاحبنظران پیشنهاد میکنند که از روش هوشین کانری برای اجرا و توسعه استراتژی ها و ارتباط دادن ابزارها وتکنیک های تولید ناب با سیستم مدیریت استراتژیک سازمان استفاده شود. از این رو این مقاله با هدف مطالعه نظام برنامهریزی و جاریسازی استراتژیها با رویکرد هوشین کانری در سازمانهای ناب، به تشریح فاکتورهای اساسی این رویکرد پرداخته است

لینک کمکی